Nagrody i wyróżnienia
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.
Polska Izba Handlu
Rzetelna Firma
Komunikaty prasowe
2014-07-29
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. spółka sprzedała 54 lokale za kwotę blisko 31 mln zł. Ich łączna powierzchnia najmu wynosi 4 890 mkw. To wynik trzykrotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2013 roku.
2014-05-16
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Handlowej Czerwona Torebka wyniosły w I kwartale 2014 roku 64 mln PLN, co w porównaniu do 18 mln PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku oznacza ponad trzykrotny wzrost. Jest on wynikiem prowadzenia działalności w trzech formatach handlowych: dyskontowym, convenience oraz e-commerce.
2014-03-24
W 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Handlowej Czerwona Torebka przekroczyły poziom 210 mln zł w porównaniu do 75,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to wzrost o 135 mln zł, czyli o 178%.
2013-11-15
W trzecim kwartale 2013 roku skonsolidowane przychody spółki Czerwona Torebka ze sprzedaży osiągnęły poziom 49.430 tys. PLN w porównaniu do 12.724 tys. PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to wzrost o 36.706 tys. PLN, czyli o ok 288%.
2013-08-26
Czerwona Torebka może finalizować przejęcie spółki Małpka. W efekcie dynamicznej rozbudowy Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka – w ramach realizowanej strategii - podjęto decyzję o koncentracji na działalności handlowej oraz o odwołaniu prognoz finansowych na bieżący rok.
2013-08-07
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Czerwoną Torebkę S.A. kontroli nad spółką Małpka S.A. Tym samym spełnione zostało ostatnie wymaganie, niezbędne do przeprowadzenia transakcji.
2013-07-26
Akcjonariusze Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka, zatwierdzili emisję blisko 21,8 mln akcji. Grupa zapłaci nimi za przejęcie spółki Małpka posiadającej sieć sklepów convenience pod marką Małpka Express. 
2013-06-28
Grupa Kapitałowa, rozwijająca sieć pasaży handlowych pod marką Czerwona Torebka  podpisała umowę inwestycyjną dotyczącą akwizycji sieci sklepów Małpka Express.
2013-06-17
Do giełdowego obrotu na rynku Catalyst zostały wprowadzone obligacje korporacyjne Czerwonej Torebki o wartości nieco ponad 14,6 mln zł. Pieniądze pozyskane z emisji papierów dłużnych są wykorzystywane na rozwój sieci pasaży handlowych.
2013-06-11
W skład Grupy Kapitałowej, rozwijającej sieć pasaży handlowych Czerwona Torebka, wejdzie Spółka posiadająca sklepy „convenience” działające pod marką Małpka Express. Za jej przejęcie Czerwona Torebka zapłaci własnymi akcjami.
2013-05-15
Grupa Czerwona Torebka opublikowała raport finansowy za I kwartał 2013 r., zgodnie z którym osiągnęła w tym okresie 18 mln zł przychodów. Oznacza to poprawę r./r. o 45,6%. Grupa rozwijająca sieć pasaży handlowych uzyskała przez pierwsze trzy miesiące tego roku blisko 0,3 mln zł zysku netto, znacznie poprawiając ubiegłoroczny wynik.
2013-05-14
Paweł Ciszek został powołany na funkcję Prezesa Zarządu "Czerwona Torebka" S.A. Zastąpił na tym stanowisku Ireneusza Kazimierczyka, który będzie teraz odpowiedzialny za rozwój przejętej Spółki Merlin.pl S.A.
2013-05-09
Grupa Czerwona Torebka zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą przejęcia spółki Merlin.pl, która jest w czołówce sprzedaży internetowej w Polsce. Wartość całej transakcji została ustalona na blisko 51,3 mln zł.
Dla mediów