Czerwona Torebka debiutuje na Catalyst
2013-06-17
Do giełdowego obrotu na rynku Catalyst wprowadzono obligacje korporacyjne Czerwonej Torebki o wartości ponad 14,6 mln zł.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozwój sieci pasaży. Obligacje wprowadzone teraz do giełdowego obrotu zostały wyemitowane w połowie kwietnia br. Była to pierwsza w historii Spółki sprzedaż papierów dłużnych. Emisja liczyła 1461 trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 14,61 mln zł. Dniem wykupu tych papierów jest 15 kwietnia 2016 r. Emisja została przeprowadzona w ramach zatwierdzonego na początku marca przez Radę Nadzorczą Grupy programu emisji obligacji o łącznej wartości 100 mln zł. 
Pozyskane pieniądze są przeznaczone na finansowanie dynamicznego rozwoju sieci pasaży handlowych Czerwonej Torebki. 
– Dotychczas zrealizowaliśmy tylko niewielką część uchwalonego przez Radę Nadzorczą programu emisji obligacji. Z możliwości emitowania kolejnych transz papierów dłużnych będziemy korzystać w miarę potrzeb. Nasza obecność na rynku Catalyst z pewnością zwiększy zainteresowanie naszymi walorami wśród inwestorów, a nam w przyszłości ułatwi pozyskiwanie środków przeznaczonych na dalszy dynamiczny rozwój.  – podkreślił Paweł Ciszek, Prezes Czerwona Torebka SA.
Organizatorem emisji obligacji Czerwonej Torebki i doradcą Spółki w tym zakresie jest Alior Bank.