Relacje - Grzegorz Wierzbicki
 
Grzegorz Wierzbicki – ur. 23.01.1979 r., absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność bankowość (1998 – 2003).
 
Doświadczenie zdobywał w działach handlu krajowego i zagranicznego w branży przemysłowej i rolnej (np. Giełdzie Poznańskiej SA w Poznaniu w latach 2002 – 2004 w zakresie handlu z Rosją, obsługi aukcji na towary masowe i kontrakty terminowe), w latach 2005 – 2006 współpracował z PMT Marketing System w zakresie analizy zagregowanych danych sprzedażowych w ogólnopolskich sieciach handlowych, następnie w bankowości w zakresie obsługi małych i średnich przedsiębiorstw (Kredyt Bank SA w latach 2006 – 2007). W latach 2008 – 2010 pracował dla Grupy HANDS i uczestniczył w projektowaniu modeli sieci handlowych, m.in.: X Woman, Magda, Kosmeteria, Mróz, Olewnik, RUCH, DIVICOM. W latach 2008 – 2012 rozwinął w teorii i praktyce system weksli elektronicznych PAYPER24 wraz z elektronicznym sądem arbitrażowym działającym przy Elektronicznym Depozycie Papierów Wartościowych sp. z o.o. w Poznaniu, jako narzędzie do finansowania handlu B2B. Od roku 2010 zajmuje się także doradztwem w zakresie finansowania średnich i dużych przedsiębiorstw, jak też przeprowadzaniem analiz ekonomiczno – finansowych oraz prognoz. Tworzy lub współtworzy startup'y z dziedziny FinTech; doradzał m.in. przy tworzeniu platformy emisji weksli Syngrapha.pl oraz jest współwłaścicielem firmy My Płacimy sp. z o.o. Bada i rozwija modele świadczenia usług finansowych w formie elektronicznej, w szczególności poszukuje nowych użyteczności wynikających z połączenia prawa i technik informatycznych.