Raporty bieżące

Czerwona Torebka Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
2021-08-09 / 1/2021 EBI / raport bieżący
RB nr 1 EBI-2021
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
2021-08-09 / 1/2021 / raport bieżący
Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
2021-06-23 / 6/2021 / raport bieżący
RB nr 6-2021
Polityka wynagrodzeń
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 23 czerwca 2021 roku
2021-06-23 / 5/2021 / raport bieżący
RB nr 5-2021
lista akcjonariuszy WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 23 czerwca 2021 roku
2021-06-23 / 4/2021 / raport bieżący
RB nr 4-2021
treść uchwał
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
2021-05-26 / 3/2021 / raport bieżący
Ogłoszenie o ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Załącznik do Uchwały ZWZ Polityka wynagrodzeń
Wzór pełnomocnictwa
Informacja o akcjach
Formularz głosowania przez pełnomocnika
RB nr 3-2021
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
2021-01-11 / 2/2021 / raport bieżący
RB nr 2
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 46/2020
2021-01-11 / 1/2021 / raport bieżący
RB nr 1
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2020
2020-12-22 / 47/2020 / raport bieżący
RB nr 47
Częściowe odstąpienie od umowy
2020-12-15 / 46/2020 / raport bieżący
RB nr 46
    Strony: 1 2 3 » 28