Raporty Bieżące

Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu za 3 kwartał
2023-11-21 / 10/2023 / raport bieżący

RB nr 10

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
2023-07-03 / 5/2023 / raport bieżący

RB nr 9
 Treść Uchwały

Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2023-06-30 / 8/2023 / raport bieżący

RB nr 8
 Biogramy Członków

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2023 r.
2023-06-30 / 7/2023 / raport bieżący

RB nr 7
 Lista akcjonariuszy

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
2023-06-30 / 6/2023 / raport bieżący

RB nr 6
 Treść Uchwały

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
2023-06-14 / 5/2023 / raport bieżący

RB nr 5
 Sprawozdanie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
2023-06-01 / 4/2023 / raport bieżący

RB nr 4
 Projekty uchwał ZWZ
 Ogłoszenie o ZWZ
 Informacja o akcjach
 Formularz pozwalaja?cy na wykonanie głosu przez pełnomocnika
 Wzo?r pełnomocnictwa
 Sprawozdanie wraz z uchwała?
 Raport z oceny sprawozdania

Korekta Jednostkowego raportu rocznego za 2022 r.
2023-05-09 / 3/2023 / raport bieżący
 RB nr 3
 Załącznik nr 1
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.
2023-05-09 / 2/2023 / raport bieżący
 RB nr 2
 Załącznik nr 1
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 
2023-01-31 / 1/2023 / raport bieżący
 RB nr 1
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 
2022-08-23 / 8/2022 / raport bieżący
 RB nr 9
Wykaz akcjonariuszy posiadaja?cych co najmniej 5 procent liczby głoso?w na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spo?łki Czerwona Torebka Spo?łka Akcyjna 
2022-07-28 / 8/2022 / raport bieżący
 RB nr 8
 Lista akcjonariuszy WZA
Tres?c? uchwał podje?tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spo?łki
2022-07-28 / 7/2022 / raport bieżący
 RB nr 7
 Treść uchwał
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wznowienia obrotu akcjami 
2022-07-01 / 6/2022 / raport bieżący
 RB nr 6
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
2022-07-01 / 5/2022 / raport bieżący
RB nr 5
 Projekty uchwał ZWZ
 Ogłoszenie o ZWZ
 Informacja o akcjach
 Formularz pozwalaja?cy na wykonanie głosu przez pełnomocnika
 Wzo?r pełnomocnictwa
Zmiana terminu publikacji raportów
2022-05-25 / 4/2022 / raport bieżący
RB nr 4
Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami
2022-05-05 / 3/2022 / raport bieżący
RB nr 3
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku
2022-04-29 / 2/2022 / raport bieżący
RB nr 2
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
2022-02-03 / 1/2022 / raport bieżący
1-2022
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
2021-08-09 / 1/2021 EBI / raport bieżący
RB nr 1 EBI-2021
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
2021-08-09 / 1/2021 / raport bieżący
Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
2021-06-23 / 6/2021 / raport bieżący
RB nr 6-2021
Polityka wynagrodzeń
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 23 czerwca 2021 roku
2021-06-23 / 5/2021 / raport bieżący
RB nr 5-2021
lista akcjonariuszy WZA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 23 czerwca 2021 roku
2021-06-23 / 4/2021 / raport bieżący
RB nr 4-2021
treść uchwał
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
2021-05-26 / 3/2021 / raport bieżący
Ogłoszenie o ZWZ
Projekty uchwał ZWZ
Załącznik do Uchwały ZWZ Polityka wynagrodzeń
Wzór pełnomocnictwa
Informacja o akcjach
Formularz głosowania przez pełnomocnika
RB nr 3-2021
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
2021-01-11 / 2/2021 / raport bieżący
RB nr 2
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 46/2020
2021-01-11 / 1/2021 / raport bieżący
RB nr 1
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2020
2020-12-22 / 47/2020 / raport bieżący
RB nr 47