Raporty okresowe

Raporty Kwartalne Raporty Półroczne Raporty Roczne
Raport za I półrocze 2021
2021-08-27 / / raport okresowy półroczny
CZT Skonsolidowany raport 1H 2021
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2021
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2021
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
Raport kwartalny za 1 kwartał 2021 rok
2021-05-28 / / raport okresowy kwartalny
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2021
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2021
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2021
Jednostkowy raport roczny za 2020 rok
2021-04-29 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020
CZT Jednostkowy raport roczny 2020
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 SF
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
2021-04-29 / / raport okresowy roczny
1. List Prezesa Zarządu CT SA
2. Oświadczenie RN w sprawie oceny SF
3. Oświadczenie RN CZT w sprawie audytora
4. Oświadczenie RN CZT w sprawie komitetu audytu
5. Oświadczenie Zarządu do. 70 ust. 6 pkt. 5 i 71 ust. 5
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020
CZT Skonsolidowany raport roczny 2020
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 SSF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2020 rok
2020-11-27 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2020
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2020
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2020
Raport za I półrocze 2020
2020-09-30 / / raport okresowy półroczny
CZT Skonsolidowany raport 1H 2020
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2020
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2020
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
Raport kwartalny za 1 kwartał 2020
2020-07-17 / / raport okresowy kwartalny
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2020
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2020
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2020
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
2020-06-19 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2019
CZT Jednostkowy raport roczny 2019
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019 SF
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
2020-06-19 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019
CZT Skonsolidowany raport roczny 2019
1. List Prezesa Zarządu CT SA
2. Oświadczenie RN w sprawie oceny SF
3. Oświadczenie RN CZT w sprawie audytora
4. Oświadczenie RN CZT w sprawie komitetu audytu
5. Oświadczenie Zarządu do. 70 ust. 6 pkt. 5 i 71 ust. 5
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019 SSF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2019 rok
2019-12-02 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2019
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2019
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2019
    Strony: 1 2 3 » 5