Raporty okresowe

Raporty Kwartalne Raporty Półroczne Raporty Roczne
Raport kwartalny za 3 kwartał 2013 roku.
2013-11-14 / / raport okresowy kwartalny
Skonsolidowany raport za 3Q 2013
Śródroczne skrócone skon spr fin za okres 9m-cy zak 30.09.2013
Śródroczne skrócone spr fin za okres 9m-cy zak 30.09.2013
Raport za I półrocze 2013 roku
2013-08-30 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sp
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2013
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1H
CZT Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 1H 2013
Raport kwartalny za 1 kwartał 2013 roku.
2013-05-15 / / raport okresowy kwartalny
Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2013
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 1Q 2013
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1Q 201
Jednostkowy raport roczny za 2012 rok.
2013-02-20 / /
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2012
CZT Jednostkowy raport roczny 2012
CZT Opinia biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe 2012
CZT Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2012
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok
2013-02-20 / /
CZT Opinia biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane 2012
CZT Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012
CZT Skonsolidowany raport roczny 2012
    Strony: 1 « 3 4 5