Widget GPW
Relacje - Wiesław Michalski

Wiesław Michalski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Wiesław Michalski posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata.

W 1971 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1971 – 1973 odbył aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Wojewódzkiej w Poznaniu. W latach 1973 – 1976 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Od 1976 r. prowadzi kancelarię adwokacką.